Friday, October 31, 2008

वाह

Mitranno Namskar

मी शिकतो आहे
मोबाईल वर मराठी कस लिहायच ते.
आणि जर हे शक्य झाल तर मी मराठी मधून ब्लाँग लिहू शकतो जमेन तस.
भेटत राहू
कालजी घ्या.
अरे हो
नवीन वर्शाच्या हार्दीक शुभेछा

-by kb
Reach me @+91 9987550949

Note - This Mail is sent from my mobile device.

No comments: