Thursday, April 29, 2010

मोगाम्बो खुश व्हयना


भो
गुड न्यूज़ शे ...

तुम्ही जास्त विचार करण्या अगोदर लेट मी क्लीअर :) , स्वाति न पहिल चाप्टर संपवल , आय फेल्ट एकदम गुड , तो टाइटल मधला मोगाम्बो मी बरका
गुड ह्यासाठी की मी शिकवू शकतो (पद्धत जरा आउट ऑफ बॉक्स असली तरी )
( म्हणजे अक्चुँल सेल्फ स्टडी करवून घ्यायचा :) )
आणि खुश ह्यासाठी की स्वाति पीकिंग अप व्हेरी वेल ।


i always wanted to emphasize one thing in the mind of students

here is what i had found,

1) books are authentic. no one can teach you more simplified than the printed text
( yes i m re-tweeting ) , though you should pick the right book to start...

wondering for more tips! :) enough if you follow above only

नाही, काय व्हस ना मी सांगतो ,
तसा उपदेश द्याय्ले काहीच जात नाही म्हणून .. पण ऐकी ल्या
मी न एम सी ए करेल शे , जेवढा करायले पाहिजेन व्हता तेवढा तर अभ्यास तर नाही करेल शे...

तर मले आठवी र्ह्यान ,
आमले अनेक विषयांपैकी एक बक... विषय व्हता , कम्पाईलर कान्स्त्रक्षण lol
आन भो शिकावायाले बी डाइरेक्ट एच ओ डी ना , तो पर्यंत ५ व सेमिस्टर सुरु होई गेलत. ( माफी मागून , आदर करून ) सर्व बक... करणारे मित्र बी नव्हते , मंग म्हटलं साल ह्या टाइमाले तर अभ्यास करूच . पण मंग ( हट साल बक.. फील नाही येत हो म्हणून पूरच लिहीन पडीन ) बक्चोदी नशीन तर अभ्यास नाही जमत. मस्त पैकी म का पाटील चा आदर्श ठेवला आन आणल भो बुक .
तुर्रा आमचा लायी कमी अभ्यास करायचा . मंग तुर्रा , बाबा नि गोल्या अन केब्या अशी टीम तयार करली अन लागलो भो अभ्यासाले , अन काय ते एक एक शब्द वाचून अभ्यास भारी झाला हो .
पण साला तुर्रा तसा लयी डोकेबाज जीज्ञासुक हो , फक्त अभ्यासाले बसायची देर काय काय नामी क्वेक्षन यायचे साहेबांकडून , मंग खास भाऊनसाठी परत तो पराग्राफ वाचला जायचा आणि त्याचा वाचून वाचून चोथा केला जायचा . तेंव्हा कुठे गोल्या ला समजायचं :) ( त्याला समजल कि तो गुलू गुलू स्मीतायचा :) )

भो तवा पैल्यांदा पेपर झाल्यावर लयी खुश झालतो आम्ही चौघ :) अन मंग देवा ची तर टपरी होती ना सिलीब्रेट करायले. भो केब्या ले हायेस्ट मार्क पडले व्हते बरका थेओरी पेपर मधी। ( त्याच्या मार्कशीट मधल्या मार्कांमधले बरका )

तर मंग पोईनट हा आहे कि बाबानो अभ्यास करताना तो थर्ड आय राहतो ना तो वापराय्ले पाहिजेन

आन ज्या चुका व्हयेल आहेत त्या परत नाही व्हणार तरच शिकायचा फायदा ना :)

चला लेट अस कीप आवर शो गो ऑन

सी या ना मंग

Saturday, April 3, 2010

अरे कारे भो विसरु नका बरका

त लोकोहो ऐकी रहन्यात ना

त मले हेच सांगान व्हत कि , मयी भाषा ऐकयाले गोड वाट्स
सध्या मी डान्स इंडिया डान्स पाहतो , तय रिकाम टेकड्या सिरिअली पेक्शा तर लाख पट छान प्रोग्राम आहे।

आन हो माया मोबाइल ना लोचा होएल शे , वरिगनल ते वरिगिनल , त्याच की प्याड नीट नाही काम करस , म्हणून थोडा ब्लॉग पोस्ट कराले टाइम लागना

पण आते वेब वर्तुनच लिहिन पड़ीं।
नविन जून सांगाय सारख तर काही नाही , तेच आपल हाफिस रोज

स्वाति ची शेक्षणिक पात्रता मला वाढवय्ची इछा आहे ,त्यासाठी थोड मागे जाव लागताय ती मोस्टली ११ वी ला शिकेन. तस तिला मान्य नाही, पण एकेन तो पति कसला :) आणि किरण सर आहेत सोबतीला, त्यानी त्यांच्या ११ वी ला तसे खुप परिश्रम घेतलेय .

तर स्वाति ने mathematics ची बुक्स आनालीय , तर म्हणे कोलेज तर सुरु होऊ देत , मी म्हटल नको तू एकदाही कोलेज बंक नाही केलय , आता नेहमी काराव लागेन , मग तेंव्हाचा स्टडी आताच कम्पलीट करू कर :)

पण मी इथल्या कागदावर बिना सहीचा लिहून देतो की :) i want to have her good opinion in regards how to study ... होपफुली वील सक्सीड ।

सध्या आम्ही विंडो शौओपींग ची मजा घेतोय , ह्या सन्डे ला वाशी ला गेलो होतो इन ओर्बीट मधे .

असो ...

बाय द वे , तुमन नोटिस तर कर आशिं , माया ब्लॉग ना एड्रेस , बऱ्याच दिस नि ख्वाईश पूरी व्हयनी।

आन माले पक्की खात्री शे तुमि माले विसरणार नाही , मी येताच रहिन आते रेगुलर

तो पर्यंत तुमि बी चालुद्या , आन भो ताक वगेरे पीत जा , नाही त उन बीन लागी जाई बरका

तर मंडली राम राम पुढन्या टाइमालोंग !