Thursday, May 22, 2008

sur

Mitranno Namskar

Sangitachi mala asleli awad mala prakarshane janavu lagliy

Manat vichar yetoy ki ekhad vadya vajawata yayla hav

Aani harmonium mala vajavata yeyil. Shanivar ravivar mi shiku shaken class laun.

Mazya atrupt aatmyala kadachit shantata lagel jar he success zal tar..

Baghu kay hot te

Btw 'Ae bhau dok nako khau' he atul parchurench natak mi pahil magchya saterday la

Mast aahe natak

-by kb
Reach me @+91 9987550949

No .a2jdm5 tV0

No comments: